КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А    

від  12  серпня  2009 р. N 887 

Київ 

Про затвердження

Порядку надання компенсації особам,які мають право на безоплатне отримання вугілляна побутові потреби, але проживають у будинках  з центральним опаленням   

Кабінет  Міністрів  України 

 

п о с т а н о в л я є: 

Затвердити  порядок  надання  компенсації  особам,  які  мають  право  на  безоплатне  отримання  вугілля  на побутові  потреби,  але  проживають у  будинках  з  центральним  опаленням,  що  додається.   

 

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО 


ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  від 12 серпня 2009 р. N 887 

 

    

ПОРЯДОК   

надання компенсації особам, які мають право  на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,  але проживають у будинках з центральним опаленням 

1. Цей  порядок  визначає  механізм  надання  компенсації  за  оплату  електроенергії,  природного  газу  та  центрального  опалення  житла  (далі компенсація)  працівникам  з  видобутку  (переробки)  вугілля  та  вуглебудівних  підприємств,  особам,  нагородженим  знаками   Шахтарської  Слави  або  Шахтарської   Доблесті   трьох   ступенів, пенсіонерам,   інвалідам  і  ветеранам  війни  та  праці,  особам,  інвалідність  яких настала внаслідок загального  захворювання, сім'ям працівників, що загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які отримують пенсії у зв'язку з втратою годувальника, що згідно із статтею 43 Гірничого закону України ( 1127-14 ) мають право на безоплатне отримання від підприємств з видобутку (переробки)  вугілля  та  вуглебудівних підприємств (далі - вугільні підприємства)  вугілля  на  побутові  потреби,  але  проживають  у  будинках  з  центральним  опаленням. 

2. Працівники    з    видобутку    (переробки)   вугілля   та вуглебудівних підприємств (далі - працівники) подають заяву про надання компенсації вугільним підприємствам, а особи, нагороджені знаками Шахтарської Слави або Шахтарської Доблесті трьох ступенів, пенсіонери,   інваліди   і   ветерани   війни   та праці, особи, інвалідність якихнастала внаслідок загального захворювання, сім'ї працівників, що загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які отримують пенсії у зв'язку з втратою годувальника   (далі  - особи, які не працюють на вугільних підприємствах), - управлінням праці та   соціального   захисту населення   районних,   районних   у   мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурним підрозділам з питань праці тасоціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва і Севастополя) рад (далі - органи праці та соціального захисту населення) за місцем реєстрації проживання. У заяві зазначаються інформація про працівника або особу, яка не працює на вугільному підприємстві (прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік народження, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце реєстрації проживання), що звіряється уповноваженою особою вугільного підприємства або органу праці та соціального захисту населення з паспортними даними такої особи, а також   реквізити   рахунка   в   уповноваженому банку, на який перераховується компенсація. До заяви додаються відомості про забезпеченість житловою площею та комунальними послугами за формою, затвердженою Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською   міськими держадміністраціями, а також копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.  Особи, які не працюють на вугільних підприємствах, додають до заяви довідку про  підтвердження  права на отримання компенсації згідно із статтею 43 Гірничого закону України ( 1127-14 ), надану вугільними підприємствами,  на яких працювали вони або члени їх сімей, що загинули (померли) на підприємствах   з   видобутку (переробки) вугілля.

3. Компенсація   нараховується   на   підставі   пред'явлених платіжних документів (розрахункових книжок, платіжних квитанцій) про фактичну оплату спожитих за попередній місяць електроенергії, природного газу для приготування їжі і послуг з центрального опалення житла, що подаються щомісяця до 25 числа наступного періоду: працівниками - вугільному підприємству; особами, які не працюють на вугільних підприємствах,   - органам праці та соціального захисту населення. Зазначені у пункті 1 цього Порядку особи, які з поважних причин (відрядження, хвороба, смерть близької   людини   тощо) своєчасно не подали зазначені платіжні документи, можуть подати їх протягом двох наступних місяців. 

4. Розмір  компенсації  розраховується  як  сума  платежів  за  послуги   з  центрального  опалення  житла,  електропостачання  та  газопостачання (з урахуванням  пільг,  що  надаються  відповідно  до  законодавства)  в  межах  норм  володіння  або  користування  житловою  площею  та  норм споживання  електроенергії  і  природного  газу  для  приготування  їжі,  з  урахуванням  яких  призначається  субсидія  для  відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг. 

5. Компенсація  виплачується  щомісяця   через   уповноважені  банки. 

6. Вугільне  підприємство  подає  щомісяця  до  30  числа  органові   праці   та  соціального  захисту   населення   за   місцезнаходженням підприємства  списки  працівників,  які  звернулися  із  заявою  про  надання  компенсації  і  яким  нараховано  компенсацію  за  формою, затвердженою Мінпраці. 

7. Орган   праці   та соціального захисту  населення  після  надходження  бюджетних  коштів  на  його  рахунок,   відкритий   у  територіальному органі  Державного  казначейства,  перераховує  їх  на  підставі  виплатних  документів  (відомостей)  уповноваженим  банкам  для  виплати компенсації. 

8. Вугільне підприємство формує та зберігає особову справу кожного працівника, який звернувся із   заявою   про   надання компенсації. Особова справа   містить   зазначену   заяву,  відомості  про  забезпеченість  житловою  площею  та  комунальними  послугами,  копії  довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та  платіжних  документів (розрахункових книжок,   платіжних   квитанцій)   про фактичну оплату спожитих  послуг.9. Контроль за  цільовим  і  ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюється  в  установленому законодавством  порядку.