Актуально
ДЕ Ж ВЛАДО, ТУРБОТА ПРО ХВОРИХ?

          Вiдкрите звернення прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману, міністру охорони здоров’я України Улянi Супрун, директору департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації Наталії Будяк надiслав Голова Обласного об’єднання НПГУ Західного Донбасу Вiктор Грек.
          Справа вимагає негайного втручання влади, оскiльки в лікарнях міст Павлограда, Тернівки, Першотравенська, Петропавлівки склалась критична ситуація з відсутністю бланків листків непрацездатності. Замість документу встановленої форми лікарні видають тимчасові довідки, які не дають права громадянам на призначення та отримання допомоги в разі тимчасової непрацездатності.
            Відповідно статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності. Це право реалізується шляхом призначення державної соціальної допомоги.
     Відповідно до статті 31 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.                        
        Відповідно до положень Інструкції «Про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» затвердженою Наказом Міністерства охорони Здоров’я України № 455 від 13.11.2001 року тимчасова непрацездатність працівників засвідчується листком непрацездатності. Видача інших документів про тимчасову непрацездатність забороняється.
        Таким чином, відсутність в лікарнях бланків листків непрацездатності призводить до порушення права громадян на отримання державної соціальної допомоги на випадок тимчасової втрати працездатності.
       Вищевказані лікарні, в яких відсутні такі бланки, знаходяться на території міст, де більшість населення зайнята на підприємствах з видобутку вугілля, така праця пов’язана з впливом на організм людини шкідливих виробничих факторів, втрата працездатності таких працівників може носити стійкий характер. В разі настання непрацездатності та відсутності належних бланків лікарняних листків громадянин позбувається належного матеріального забезпечення себе та своєї сім’ї.
        На підставі вищевикладеного, перед представниками влади поставлено вимогу вжити всіх необхідних заходів для забезпечення лікарняних закладів міст Павлоград, Тернівка, Першотравенськ, Петропавлівка Дніпропетровської області листками непрацездатності встановленої форми.

                                                                                                                                     Iнформацiйно-аналiтичний вiддiл ОО НПГУ ЗД