XI. Регламент 

1. Про скликання чергового З'їзду НПГУ повідомляється не пізніше, ніж за шість місяців до його відкриття.

2. Будь-яка організація може вносити пропозиції і проекти резолюцій для включення в порядок денний З'їзду. Ці пропозиції і проекти резолюцій повинні надходити до оргкомітету З'їзду не пізніше ніж за три місяці до початку З'їзду.

3. Рішення про розпуск НПГУ може бути прийняте тільки в результаті голосування на З'їзді, якщо за нього проголосувало 3/4 від числа обраних делегатів. У разі розпуску НПГУ З'їзд приймає рішення про створення ліквідаційної комісії, яка розробляє порядок ліквідації та здійснює передання майна і коштів НПГУ у вищі органи НПГУ.

4. Засідання виборних органів будь-якого рівня і З'їзду НПГУ можуть мати закритий характер, якщо цього вимагають інтереси профспілки.  

 XII. Символіка            

Профспілка має єдину символіку (прапор та герб), гімн. Символіка профспілки затверджується Радою голів та реєструється в установленому законом порядку

XIII. Права виборних органів            

Виборні органи НПГУ всіх рівнів є юридичними особами, мають розрахункові та інші рахунки в банках, виконують свої функції і права відповідно до цього Статуту, можуть мати свій друкований орган.  

XIV. Приведення до присяги посадових осіб профспілки 

1. Голова Незалежної профспілки гірників України приводиться до присяги на З'їзді або протягом місяця після обрання на черговому засіданні Ради голів.

2. Прийняття присяги має бути широко освітлене засобами масової інформації, щоб якнайбільша кількість членів профспілки була поінформована про проведення цієї церемонії.

3. Присяга приймається на Статуті Незалежної профспілки гірників України.

4. Текст присяги з підписом обраних посадових осіб повинен зберігатися протягом усього часу виконання головою (його заступниками) своїх обов'язків.

 Текст присяги:

Я, член Незалежної профспілки гірників України,

. ........................................................

/прізвище, ім'я, по батькові/

у зв'язку з обранням мене на посаду голови (заступника голови)

Незалежної профспілки гірників України

/назва організації/приймаю присягу і урочисто клянуся:

· всі сили віддати роботі в Незалежній профспілці гірників України;

·  суворо дотримуватися Статуту;

·  всіляко сприяти підвищенню заробітної плати, поліпшенню умов праці, підвищенню соціальних гарантій для членів профспілки;

·  сприяти зміцненню солідарності між організаціями Незалежної профспілки гірників України;

·  здійснювати захист прав членів профспілки на всіх рівнях державного і господарського управління;

·  запроваджувати в життя колективні договори й угоди, укладені з Незалежною профспілкою гірників України. 

" ..... " ........................ ....... р.     .................................../підпис/  

XV. Заключні положення 

Право тлумачення Статуту НПГУ взагалі та окремих його положень належить Раді голів НПГУ.  

 Голова Незалежної профспілки гірників України                      М.Я. Волинець